Násada K-2 z prerozdelenia SRZ RADA Žilina - 2.

Dňa 11.10.2021 bol nasadený kapor K-2 o hmotnosti 0,5 - 1 kg z prerozdelenia z prostriedkov RADA Žilina následovne:

Váh č.4 - 1.200 kg

Dudváh - 800 kg

Peter - 400 kg

Leopoldov - 400 kg

Spolu to bolo 2.800 kg kapra K-2.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Kapor-2