Zarybnenie Kapor výber - 2020

Dňa 26.3.2020 bude nasadený Kapor - výber v doobednjších hodinách v revíroch:

Peterské štrkovisko

Leopoldov

Madunice CHaP

Drahovce CHaP

V uvedených lokalitách sa môže loviť aj po nasade Kapra - výber.

Kapor má nad 65 cm a po ulovení sa musí pustiť späť do vody.

 

S pozdravom Hospodár MsO SRZ Hlohovec   Ján Kováč