Zarybnenie za rok 2019.

Výsledky hospodárskej činnosti za rok 2019

Plán hospodárskej činnosti spočíval v zarybnení revírov, starostlivosť o ne, organizáciu pretekov a kontrolu rybárskeho práva.

V apríli 2019 bolo v súčinnosti s brigádnickým odborom vykonané prikrmovanie zamerané na zabezpečenie zlepšenia kondície rýb po zimnom období. Vykŕmených bolo 8.000 kg kukurice do všetkých revírov našej MsO.

Z prerozdelenia Rady Žilina bolo do našich revírov vysadené:

1/ 16.4. 2019 Šťuka rýchlená,6.000ks v hodnote 450 eur, Váh č.4-3.000ks, Peter- 1.200ks, Leopoldov - 600ks, Ypsilon - 200ks, Zelenice - 200ks,     Madunice - 300ks, Koplotovce - 200ks, Drahovce - 300ks.

2/ 17.10.2019 Nosáľ sťahovavý, 4.000ks/1.280eur - Váhč.4

3/ 4.11.2019 Kapor rybničný K2 1.200kg/3.120eur - Váh č.4

                                                   K3 400kg/960eur - Leopoldov

Celkovo bola do našich revírov z prerozdelenia Rady nasadená násada v hodnote 5.810eur, čo je o 5.820 eur menej ako vlani.....

V roku 2019 naša Mso zmenila dodávateľa rýb a to Agrofarma Budmerice s.r.o. Spolupráca a kvalita násad splnila naše očakávania. Ryby boli dodané priamo z výlovu, čím sa výrazne znížil stres z manipulácie a prevozu a tým aj jej zdravotný stav.

Z peňazí našej organizácie bolo v roku 2019 uskutočnené zarybnenie revírov:

V mesiacoch marec, apríl bolo uskutočnené jarné zarybnenie zo zostatku roku 2018 nasledovne:

1/ 19.3.2019 Zubáč veľkoústy 2-roč. 235,2kg/3.763,2 eur priem.1,2kg

    Peter - 124,5kg   Leopoldov - 64,2kg   Siladice - 46,5kg

2/ 30.3.2019 Kapor rybničný K3 - 807kg/2.864,85 eur - Koplotovce

3/ 1.4.2019 Kapor trofejný - 527kg/1.949,9 eur priem.7,3kg - Peter

4/ 14.4.2019 Šťuka severná - 90,6kg/797 eur priem. 0,5kg - Peter

Ďalšie zarybnenie

1/5.6.2019 Mrena severná - 1.915ks/2.001,18 eur cca. 14cm - Váh č.4

2/5.9.2019 Boleň dravý 1 - 5.000ks/1.050 eur - Váh č.4

3/18.9.2019 Mieň sladkovodný 1 - 5.000ks/2.970 eur - Váh č.4

4/24.9.2019 Zubáč veľkoústy 1- 10.000ks/2.860 eur - Váh č. 4 - 4.500ks, Peter - 2.000 ks, Leopoldov - 1.500 ks, Siladice – 500 ks, Mad.1 – 500 ks, Mad.2 – 500 ks, Drahovce2 – 500 ks.

5/10.10.2019 Pstruh dúhový - 300kg/1.320 eur, Peter - 150kg, Leopoldov - 150kg

6/12.10.2019 Šťuka severná-233kg/2.050,4 eur- Leopoldov - 60kg, Mad.1 - 50kg, Mad.2 - 50kg, Drah.2 - 73kg

Jesenné zarybnenie prebehlo vo viacerých termínoch podľa termínov lovenia rybníkov.

1/ 26.10.2019 Kapor K3 - 15.369 kg/36.886 eur, Leopoldov - 4.993 kg, Peter - 8.064 kg, Mad.1 - 590 kg,

Mad.2 - 573 kg, Drah.2 - 610 kg, Ypsilon - 539 kg

2/ 14.11.2019 Kapor K3 - 2.525kg/6.060 eur- Siladice - 400kg, Koplotovce - 593 kg, Zelenice 2 - 506kg , Zelenice 3 - 508 kg, Zelenice 4 - 518kg

3/ 21.11.2019 Kapor K2 - 4.054kg/10540,40 eur, Peter - 1.000kg, Leopoldov - 800kg, Siladice - 200kg,    Zelenice - 500kg, Madunice - 454kg, Drahovce - 300kg, Váh č.4 - 700kg, Dudváh - 100kg

4/ 21.11.2019 Zubáč veľkoústy - 140,4kg/2.246,40 eur priem.0,25kg – Leopoldov - 60kg, Siladice - 20kg,     Zelenice - 60kg

5/21.11.2019 Šťuka severná - 2ročná - 311kg/2.736 eur - Peter /pozn.-sponzorský dar od dodávateľa/

6/ 28.11.2019 Kapor výber-3.005kg/7.963,25 eur priem.3,8kg - Peter-2.005kg, Leopoldov-1.000 kg

7/28.11.2019 Kapor supervýber priem. 5kg+-1.600kg/5.920 eur-táto násada sa bude realizovať v jarných mesiacoch.

V roku 2019 bolo do našich revírov vysadených 27.360kg kapra v hodnote 70.234eur.

Celková suma násad z peňazí našej organizácie činí za rok 2019 91.239 eur.

Z toho suma 9.374 eur predstavuje zostatok z roku 2018 a suma 81.866 eur predstavuje hodnotu za rok 2019. To predstavuje oproti minulému roku o 15.166 eur viac respektíve o 24.538 eur viac.

Celková hodnota násad aj s prerozdelením z Rady činí v roku 2019 97.050 eur, čo je o 15.936 eur viac ako v r.2018,. pritom sme od Rady dostali o 5.280 eur menej, ako vlani.

Obraz hospodárenia v minulosti a teraz si môže urobiť každý sám.

Petrov zdar!

Hospodár MsO SRZ Hlohovec   Ján Kováč