Zarybnenie 4 - 2019

Dňa 28.11.2019 bol vysadený kapor výber na revíroch


Štrkovisko Peter          2-3870-1-1  -  2.000 kg
Štrkovisko Leopoldov  2-3580-1-1   - 1.000 kg

priem. hmotnosť 3.8kg  spolu 3.000kg v hodnote 7.950 €

 


Lov s privlastnením je povolený od 9.12.2019

Petrov Zdar

Kap-vyber