Násada úhora - 2020

Dňa 21.5.2020 bola do našich revírov nasadená násada úhora v počte 4.000 ks v hodnote 3.080 eur.

Koplotovce         200 ks
Peter                1.000 ks 
Leopoldov        1.000 ks
Drahovce 1a     1.000 ks
Zelenice 3 a 4      800 ks
 
S pozdravom hospodár Ján kováč
Uhor-2020

Násada boleňa a nosáľa - 2020

Dňa 7.4.2020 bolo do  revíru Váh č.4 vysadených 2.000 ks nosáľa a 2.000 ks boleňa.

S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Bolen-nosal-2020

Násada Amura bieleho - 2020

Dňa 31.3 2020 bola do našich revírov vysadená násada Amura bieleho.

Celková hmotnosť je 2.630 kg v hodnote 8.679 eur.

Peter - 800 kg

Leopoldov - 500 kg

Zelenice 2,3,4 - 400 kg

Siladice - 100 kg

Ypsilón - 120 kg

Mad 1, 2 - 200 kg,

Mad. ChaP - 100 kg

Drah 1 - 230 kg

Drah ChaP - 180 kg

S pozdravom hospodár ján Kováč

Amur-2020

 

Hniezda pre Zubáča - 2020

Dňa 26.3 2020 boli na našich revíroch osadené hniezda na výter zubáča.

Hniezda sú označené bójami a jasnou farbou.

Je zakázané s nimi akýkoľvek spôsobom manipulovať a loviť v ich blízkosti!!!! 

Hospodár SRZ MsO Hlohovec
 
Zubac-2020

Zarybnenie Kapor výber

Dňa 26.3.2020 bol do našich revírov vysadený kapor super výber o priem. hm. 4,7kg.
 
Peter 280ks - 1294kg
Leopoldov 155ks - 684kg
Madunice CHaP 80ks - 325kg
Drahovce CHaP 120ks - 705kg
 
S pozdravom Hospodár Ján Kováč
 
 Kapor-vyber-2020