Výsledky hospodárenie za rok 2020

Napísal: Super on . Uverejnené v Hospodárenie

Vzhľadom k danej pandemickej situácii v tomto roku nemohla byť uskutočnená Výročná členská schôdza. Tu ste boli vždy podrobne oboznámení s hospodárením v našej organizácii za predchádzajúci rok. Teraz všetky potrebné informácie sú teraz tu:

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020

Hotovosť  v pokladni                                                                                       924,73 €

Banka SLSP -  účet len na výkup pozemkov                                            154.511,41 €

Banka TATRA  - bežný účet                                                                        82.996,68 €

 

Majetok:

Chata Jalšové

Technické Zhodnotenie                                                                                9.563,32 €

 

Podrobnejšie informácie sú uložené v odkazoch:

Daňové priznanie za rok 2020

Súvaha

Poznámky k súvahe

Výsledovka za rok 2020

S pozdravom Výbor MsO SRZ Hlohovec

Hospodárenie za rok 2019 a plánovaný rozpočet na rok 2020

Napísal: Super on . Uverejnené v Hospodárenie

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019

Hotovosť                                                                                                   615,95 €

Banka SLSP    na nákup pozemkov                                                    134.716,60 €

Banka TATRA                                                                                        53.765,99 €

 

Majetok:

Chata Jalšové

TZ                                                                                                         9.563,32 €

Podrobnejšie informácie sú uložené v odkazoch:

Daňové za rok 2019      Súvaha        Poznámky k súvahe     Výsledovka za rok 2019

 

Na nižšie uvedenom linku nájdete odhadovaný príjem a výdaj na rok 2020.

Navrh rozpočtu na 2020

S pozdravom Výbor MsO SRZ Hlohovec