Pozor !!!   Pozor !!!   Pozor !!!   Pozor !!!

Vážený členovia,

z dôvodu, že v našej krajine sú prijímané stále prísnejšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, sme nútení aj my prijať opatrenia, a to prerušiť predaj povolení až do odvolania.

O najbližšom možnom termíne Vás budeme informovať.

V prípade, že by nebolo možné predaj povolení zabezpečiť do konca marca (termín zaplatenia členského príspevku podľa stanov SRZ), bude termín zaplatenia členského príspevku z našej strany predlžený.

Táto vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no zdravie je prvoradé.

Veríme, že toto opatrenie príjmete s pochopením.

Výbor SRZ MsO Hlohovec

Pozor !!!   Pozor !!!   Pozor !!!   Pozor !!!