Predaj povolení na rybolov pre rok 2020 bude prebiehať v nasledovných dňoch:
 
- pracovné dni: v každý utorok a štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod
- víkendové dni: v každú sobotu v čase od 09.00 hod do 12.00 hod
- prvý výdaj povolení v roku 2020 bude dňa 2.1. 2020 (štvrtok) od 15.00 do 18.00 hod.
 
Výdaj bude prebiehať v priestoroch MsO SRZ Hlohovec Železničná ul. 2417/2A 1.poschodie (oproti železničnej stanici).
Platba za povolenie na rybolov bude možná bankomatovou kartou, cez terminál v kancelárii MsO Hlohovec alebo šekom na pošte.
Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať do 31.3. 2020 dokedy je nutné zakúpiť si toto povolenie a zaplatiť členskú známku.
Nesplnenie si týchto povinností môže viesť k zániku členstva v SRZ, podľa Stanov SRZ.
 
Dôležité: správne vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2019 je nutné odovzdať do 15.1. 2020 v predajniach Rybárskych potrieb v Hlohovci a Leopoldove.
O odovzdaní "Prehľadu o úlovkoch" dostanete potvrdenie do členského preukazu, ktorý si zoberte so sebou.
 
Školenie a skúšky nových členov bude dňa 22.02.2020 o 10.00 hod. v kancelárii.
 
Všetky potrebné podklady k prihláške nájdete v sekcii tlačivá.