Zákaz lovu rýb na Dunaji č.3 2-0510-1-1 do 3.10.2021

Napísal: Super on .

Vážený rybári,

v prílohe Vám zasielame informáciu o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti v dotknutých rybárskych revíroch v termíne počas mimoriadnej manipulácie na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros spolu s pripojeným oznámením VV š.p. o manipulácii.

S pozdravom MsO SRZ Hlohovec

Príloha.