Školenie nových členov.

Napísal: Super on .

POZOR ZMENA !!!

SRZ MsO Hlohovec oznamuje novým uchádzačom

o členstvo, že školenie sa bude konať

v sobotu 29. februára 2020 o 10.00 hod.

v kancelárii na Železničnej 2/A v Hlohovci.