Nový revír ChaP - Váh č.4a 2-4391-1-4

Napísal: Super on .

POZOR - nový revír  od 1.1.2020 -  Váh č.4a CHAP, MsO SRZ Hlohovec

Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v Hlohovci po prečerpávaciu stanicu nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter.

2-4391-1-4 mapka revíru