Založenie MsO SRZ Hlohovec

Napísal: Andrej on .

Sobota 17.IX.1928 o 19.00 hod. v miestnosti u Belžíka v Hlohovci bola ustanovujúca schôdza Spolku športových rybárov v Hlohovci. Predseda spolku p. Ledman František. 25 činných členov.