Členovia výboru

Napísal: Super on . Uverejnené v Výbor

Členovia výkonného výboru MsO SRZ Hlohovec 2018-2022.

Pavol Šimunič - predseda                  

Ing. Miroslav Začko - podpredseda   

Štefan Štipák - tajomník

Ján Kováč - hlavný hospodár

Dušan Ryba - člen VV + pokladník

Stanislav Strižinec - člen VV + brigádnicky odbor

Radovan Jamrich - člen VV + správca chaty

Richard Kadlečík - člen VV + chatár

Filip Šoka - člen VV

Rudolf Tancik -člen VV