Kontrolna komisia 2018-2022

Napísal: Super on . Uverejnené v Uncategorised

Zloženie kontrolnej komisie 2018 - 2022

František Bobák - predseda KK

Karol Sklenár - člen KK

Jozef Bžoch - člen KK