Disciplinárna komisia 2018 - 2022

Napísal: Super on . Uverejnené v Organizácia

Zloženie disciplnárnej komisie 2018 - 2022

Ladislav Sabo - predseda DK

Peter Hausnecht - člen DK

Milan Sklenár - člen DK

Marek Grno - člen DK