Miestny rybársky poriadok 2020

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

k zákonu č.216/2018 a k vykonávacej vyhláške č.381/2018 neodmysliteľne patrí aj nový rybársky poriadok pre rok 2020.

Tento nový rybársky poriadok MsO SRZ Hlohovec je platný od 1.1.2020 a ktorý nájdete na doleuvedenom linku.

Miestny rybársky poriadok 2020-upravený 11.3.2020

V prípade nejasností prosím kontaktujte predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo hospodára, ktorí Vám vysvetlia nejasnosti (kontakt na www.srzhlohoec.sk v menu kontakty).