Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Napísal: Super on .

Vážené členky, členovia...

V súvislosti s prijatím GDPR a nového znenia zákona o ochrane osobných údajov je potrebné zverejniť na WEB stránke obsah Oznámenia o spracúvaní osobných údajov. Nájdete ho na priloženim linku. 

Rovnaké oznámenie je zverejnené aj na tabuly na adrese organizácie. 

NOVÝ ČLENOVIA SI MUSIA SPOLU S PRIHÁŠKOU VYPLNIŤ SÚHLAS GDPR (nájdete ho v menu Tlačivá).

 

Oznamenie o spracuvani osobnych udajov