Cenník pobytu v dome rybárov Jalšové od 10.4.2019

  • Deň 40,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Víkend 120,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Týždeň 210,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Silvester 100,- EUR ( platí už Sivester 2019)
  • Zapožičanie kotliny 3,-EUR/pobyt

Vzniknutý odpad počas návštevy chaty je každý povinný odviesť so sebou.

K cenovým položkám (víkend 120,– EUR, týždeň 210,– EUR) sú sprístupnene 2 izby a v prípade o viacej lôžok sa počíta za 1 izbu 40€/víkend a rodinná izba 45€ s 3 posteľami a pri týždňovom pobyte 100€/izba.

Júl a august (týždňový pobyt sa nahlasuje od piatku do piatku).

Záujemcovia ( v zmysle štatútu DR len členovia SRZ ) sa môžu prihlásiť u správcu domu rybárov. Prihlásený člen SRZ je povinný pri nahlasovaný termínu zložiť 50 % zálohu z ceny pobytu mesiac vopred.

Objednávky volať: mobil: +421 903 437 668

Správca DR:

Radovan Jamrich
Štúrova 53
920 01 Hlohovec
Telefón: 0903 437 668
 
Dátum: 10.04.2019