Brigáda 17.4.2021 v Hlohovci na Peterskom štrkovisku.

Napísal: Super on .

Plánovaná brigáda na Peterskom štrkovisku sa v sobotu 17.4.2021 uskutoční.

Začiatok je o 9.00 hod. na štrkovej pláži.

Tuná si vyzdvihnete vrecia na odpad a v rámci voľného pohybu v prírode sa vyzbiera aj neporiadok v okolí.

S pozdravom brigádnicky odbor.

 Brigada

Brigáda v revíroch Leopoldov, Ypsilon, Madunice a Drahovce.

Napísal: Super on .

Vážení členovia,

plánovaná brigáda v revíroch Leopoldov, Ypsilon, Madunice a Drahovce sa uskutoční

dňa 24.10.2020 o 9:00 hod. Treba mať so sebou rúško a netvoriť skupinky viac ako 6 ľudí.

V prípade zrušenia brigády Vás bude brigádnicky odbor informovať.

S pozdravom za brigádnicky odbor Stanislav Strižinec.

Brigády Jeseň - 2020

Napísal: Super on .

Vážení členovia,

prinášame Vám plán Jesenných brigád v roku 2020.

26.9.2020 revír MsO SRZ Hlohovec v časti štrkovisko Peter. Stretnutie brigádnikov je o 9:00 hod. na pláži.

24.10.2020 o 9:00 hod. sa uskutoční brigáda v revíroch Leopoldov, Ypsilon, Madunice a Drahovce.

Zodpovedá: brigádnicky odbor.

V prípade potreby mimoriadnych brigád bude brigádnicky odbor o nich informovať členskú základňu včas a všetkými dostupnými prostriedkami.

Brigáda 21.3.2020 je presunutá na 28.3.2020

Napísal: Super on .

POZOR ZMENA !!!

21.marca 2020 v revíroch SRZ MsO Hlohovec - štrkovisko Leopoldov, Madunice, Drahovce a Ypsilon sa mala konať brigáda, ktorá je presunutá na  28.3.2020.

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Za pochopenie ĎAKUJEME.

Rybárske brigády - 2020.

Napísal: Super on .

                                                                 Plán brigád na rok 2020.

29.februára 2020 – Dom rybárov Jalšové Činnosť: čistenie a údržba chaty, práce podľa pokynov správcu domu rybárov. Zodpovedá: brigádnicky odbor a správca Domu rybárov

7.marca 2020 – revír MO SRZ Hlohovec v časti Zelenické štrkoviská Činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu Zodpovedá: brigádnicky odbor

21.marca 2020 – revíre MO SRZ Hlohovec v časti štrkovisko Leopoldov, Madunice, Drahovce, Ypsilon Činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu Zodpovedá: brigádnicky odbor

4.apríla 2020– revír MO SRZ Hlohovec v časti štrkovisko Peter Činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu Zodpovedá: brigádnicky odbor

18.apríla 2020 – revír MO SRZ Hlohovec v časti štrkoviská Koplotovce Činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu Zodpovedá: brigádnicky odbor

Brigády zabezpečuje a organizuje brigádnicky odbor a správca Domu rybárov, SRZ MsO Hlohovec

účasť na týchto brigádach je nutné konzultovať s brigádnickým odborom.

Mimoriadne brigády.

V prípade potreby mimoriadnych brigád bude brigádnicky odbor o nich informovať členskú základňu včas a všetkými dostupnými prostriedkami.

Brigáda v našej organizácii je 6 hodín.

Spôsob oznamovania brigád.

O každej plánovanej brigáde bude zverejnený oznam na výveske našej MO SRZ (výklad na prízemí MsÚ v Hlohovci), na nástenkách v predajniach rybárskych potrieb, na internetovej stránke www.srzhlohovec.sk , na infotexte HcTV, facebooku srzhlohovec, facebooku rybari hlohoveckej organizacie.

Termíny plánovaných brigád sú záväzné avšak organizátor si vyhradzuje na zmenu termínov a náplne prác vzhľadom na možné nepriaznivé počasie. Pozorne prosím sledujte tieto oznamovacie miesta, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Začiatok brigád je naplánovaný vždy o 9:00 hod., miesto stretnutia brigádnikov je pri pristavených kontajneroch v mieste vykonávania brigády.

Na brigádu si prineste ochranné pomôcky!

Stanislav Strižinec, brigádnicky odbor