Zarybnenie 3 - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 22.11.2019 bola do našich revírov nasadená násada dravca.

Šťuka - 2 ročná

Peter - 311kg

Zubáč - 2 ročný 

Leopoldov - 60kg

Siladice - 20kg

Zelenice - 60kg

 Spolu 140,4kg v hodnote 2.246eur

Kapor K2

Peter - 1000kg

Leopoldov - 800kg

Váh č 4 - 700kg

Madunice - 454kg

Dudváh - 100kg

Siladice - 200kg

Zelenice - 500kg

Drahovce - 300kg

Celkom 4.054kg v hodnote 10.540eur

Kapor-k2

Stuka2

Zarybnenie 2 - Kapor - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 14.11.2019 bulo uskutočnené zarybnenie kaprom K3 na revíroch Siladice, Zelenice a Koplotovce.

Celkovom hmotnosť je 2.525 kg, v hodnote 6.060 eur.

Koplotovce - 593 kg

Siladice - 400 kg

Zelenice 2 - 506 kg

Zelenice 3 - 508 kg

Zelenice 4 - 518 kg

Zákaz lovu kapra od 14.11. do 11.12.2019

Lov kapra na týchto revíroch povolený od 12.12.2019

Kapor-zelenice

Násada kapra z prerozdelenia.

Napísal: Super on .

Dňa 4.11.2019 bol do našich revírov z prerozdelenia Rady Žilina nasadený kapor

Váh 1200kg K2

Leopoldov 400kg K3

 Zilina

Násada kapor - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 26.10.2019 bola do naších revírov nasadená násada kapra K3 o celkovej hmotnosti 15.369 kg v hodnote 36.885 €. Ryba bola dodaná priamo z výlovu, manipulácia s ňou bola teda minimalizovaná, čo napomáha jej lepšej aklimatizácii a zazimovaniu.

Peter štrkovisko - 8.064 kg

Leopoldov - 4.993 kg

Madunice 2 - 573 kg

Madunice 1 - 590 kg

Drahovce 2 - 610 kg

Ypsilón - 539 kg

Na týchto revíroch platí zákaz privlastnenia si kapra do 22.11.2019

Zarybnenie ostatných revírov prebehne podľa ponuky dodávateľa cca v priebehu 14 dní.

Budeme Vás včas informovať na našej stránke MsO Hlohovec.

 5

Foto-1    Foto-2    Foto-3   Foto 4

 

Zarybnenie Kapor - 2019

Napísal: Super on .

V sobotu 26.10.2019 bude na našich revíroch zarybnenie kaprom.

Zarybnenie bude vykonané priebežne podľa ponuky rýb.

V sobotu sa predpokladá zarybnenie kaprom Peter, Leopoldov, Madunice.

V týchto revíroch bude platiť len zákaz lovu kapra a jeho privlastnenie.

LOV KAPRA S PRIVLASTNENÍM JE POVOLENÝ od soboty 23.11.2019 ! ! !