Rybárske preteky - štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1

Napísal: Super on .

Dňa 25 a 26.5.2019 sa uskutočnia rybárske preteky seniorov, žien a členov výboru v Leopoldove.

Štrkovisko Leopoldov bude uzatvorené v čase pretekov pre rybárov !!!

Ďakujeme za porozumenie.

Tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Napísal: Super on .

V sobotu 25.mája od 7.00 hod. sa na štrkovisku Leopoldov uskutočnia rybárske preteky pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Každý pretekár musí byť členom MsO SRZ Hlohovec a musí mať platné rybárske doklady.

 

Časový harmonogram preteku.

 

Sobota 25. máj 2019

 

07.05 - 07.45 predaj lístkov

07.45- 8.00 kŕmenie

8.00 - 14.00 pretek

14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov

15.00  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie.

 

Hodnotenie

Hodnotia sa 2 najťažšie úlovky - spolu max. 2 kusy rýb. V prípade zhodnosti váhy rozhodne hlavný rozhodca.

Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a ceny za najväčší úlovok.

 Propozície.

 

Novinky zo SRZ Žilina.

Napísal: Super on .

Vážený rybári.

Dňa 9.5.2019 nám zaslala rada SRZ Žilina doplnenie rybárského poriadku.

„Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ a „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku"

Oznamenie

Zosuladenie

Detské preteky jednotlivcov do 15 rokov - 8. mája 2019

Napísal: Super on .

 Miesto konania: Madunická kazeta č.2

Propozície:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec
 2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)
 4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku, podobratie a zasieťovanie.
 6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: vyťahovák háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody rozhodne väčší počet ulovených rýb.
 10. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 11. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/. 
 12. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 13. Pretek bude prebiehať za platných zákonov a ich stanovísk určených SRZ- Rada Žilina.

Časový harmonogram:

07:00 - 07:45       odchod na stanovište

07:45 - 08:00       kŕmenie

08:00 - 11:30       pretek

11:30 - 12:00       vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.