Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Napísal: Super on .

Výbor SRZ MsO Hlohovec zverejňuje nasledovný oznam:

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Vzhľadom na zvolanie Mimoriadneho XIII. snemu SRZ, ktorý sa bude konať dňa 23.11.2019 v Žiline dávame do pozornosti členom SRZ MsO Hlohovec, možnosť podať kandidátku na delegáta/náhradníka delegáta na Mimoriadny snem SRZ. Voľba delegátov MsO Hlohovec prebehne na Mimoriadnej členskej schôdzi SRZ MsO Hlohovec dňa 27. októbra 2019 v kine Úsmev v Hlohovci.

Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta snemu je nutné zaslať doporučenou poštou na adresu: SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec, na predpísanom tlačive do:

10. októbra 2019

Vzor tlačiva nájdete na stránke   www. srzrada.sk   ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina  platného od 1. januára 2018 alebo tu dole ako prihláška.

V Hlohovci, 10.9.2019                                         výbor SRZ MsO Hlohovec

Prihláška

Násada zubáča.

Napísal: Super on .

Dňa 24.9.2019 bol do našich revírov vysadený Zubáč veľkoústy o veľkosti cca 10 cm v počte 10.000 ks v hodnote 2.860 eur.

Váh č.4 - 4.500 ks

Peter - 2.000 ks

Leopoldov - 1.500 ks

Siladice - 500 ks

Madunice 1 - 500 ks

Madunice 2 - 500 ks

Drahovce 2 - 500 ks

 Zubac-2

 Zubac-1  Zubac-2

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

Napísal: Super on .

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

Príloha-1    Príloha-2     Príloha-3     Príloha-4

Násada mreny do Váhu.

Napísal: Super on .

Dňa 6.6 2019 bola vysadená do revíru Váh č.4 1915ks mreny severnej v hodnote 2001,18 €.

Priemer násady 14cm/ks.

 Foto-1

Foto-2