Násada kapor - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 26.10.2019 bola do naších revírov nasadená násada kapra K3 o celkovej hmotnosti 15.369 kg v hodnote 36.885 €. Ryba bola dodaná priamo z výlovu, manipulácia s ňou bola teda minimalizovaná, čo napomáha jej lepšej aklimatizácii a zazimovaniu.

Peter štrkovisko - 8.064 kg

Leopoldov - 4.993 kg

Madunice 2 - 573 kg

Madunice 1 - 590 kg

Drahovce 2 - 610 kg

Ypsilón - 539 kg

Na týchto revíroch platí zákaz privlastnenia si kapra do 22.11.2019

Zarybnenie ostatných revírov prebehne podľa ponuky dodávateľa cca v priebehu 14 dní.

Budeme Vás včas informovať na našej stránke MsO Hlohovec.

 5

Foto-1    Foto-2    Foto-3   Foto 4

 

Zarybnenie Kapor - 2019

Napísal: Super on .

V sobotu 26.10.2019 bude na našich revíroch zarybnenie kaprom.

Zarybnenie bude vykonané priebežne podľa ponuky rýb.

V sobotu sa predpokladá zarybnenie kaprom Peter, Leopoldov, Madunice.

V týchto revíroch bude platiť len zákaz lovu kapra a jeho privlastnenie.

LOV KAPRA S PRIVLASTNENÍM JE POVOLENÝ od soboty 23.11.2019 ! ! !

Násada Šťuky-2019

Napísal: Super on .

Dňa 12.10.2019 bola do našich revírov vysadená násada Šťuky o celkovej hmotnosti 233 kg.

Priemerná hmotnosť cca 0,30 kg.

Cena násady predstavuje 2.050 Eur.

Leopoldov   - 60 kg

Madunice 1  - 50 kg

Madunice 2  - 50 kg

Drahovce 2  - 73 kg

 stuka

Foto-1  Foto-2

Násada Pstruha dúhového - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 11.10.2019 v piatok okolo 12.00 hod. bude do našich revírov Peter a Leopoldov vysadená násada

Pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 300 kg.

Lov bude možný od soboty 12.10.2019

Ján Kováč - hospodár

Mimoriadná členská schôdza 27.10.2019

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Mimoriadnu Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 27.októbra 2019 o 9.00 hod. / v nedeľu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba 2- kandidátov a 1- náhradníka na Mimoriadny XIII.snem SRZ

4. Uznesenie

5. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci