Predaj povolení na rybolov - 2020

Napísal: Super on .

Predaj povolení na rybolov pre rok 2020 bude prebiehať v nasledovných dňoch:
 
- pracovné dni: v každý utorok a štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod
- víkendové dni: v každú sobotu v čase od 09.00 hod do 12.00 hod
- prvý výdaj povolení v roku 2020 bude dňa 2.1. 2020 (štvrtok) od 15.00 do 18.00 hod.
 
Výdaj bude prebiehať v priestoroch MsO SRZ Hlohovec Železničná ul. 2417/2A 1.poschodie (oproti železničnej stanici).
Platba za povolenie na rybolov bude možná bankomatovou kartou, cez terminál v kancelárii MsO Hlohovec alebo šekom na pošte.
Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať do 31.3. 2020 dokedy je nutné zakúpiť si toto povolenie a zaplatiť členskú známku.
Nesplnenie si týchto povinností môže viesť k zániku členstva v SRZ, podľa Stanov SRZ.
 
Dôležité: správne vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2019 je nutné odovzdať do 15.1. 2020 v predajniach Rybárskych potrieb v Hlohovci a Leopoldove.
O odovzdaní "Prehľadu o úlovkoch" dostanete potvrdenie do členského preukazu, ktorý si zoberte so sebou.
 
Školenie a skúšky nových členov bude dňa 22.02.2020 o 10.00 hod. v kancelárii.
 
Všetky potrebné podklady k prihláške nájdete v sekcii tlačivá.

Zarybnenie 4 - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 28.11.2019 bol vysadený kapor výber na revíroch


Štrkovisko Peter          2-3870-1-1  -  2.000 kg
Štrkovisko Leopoldov  2-3580-1-1   - 1.000 kg

priem. hmotnosť 3.8kg  spolu 3.000kg v hodnote 7.950 €

 


Lov s privlastnením je povolený od 9.12.2019

Petrov Zdar

Kap-vyber

Zarybnenie 3 - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 22.11.2019 bola do našich revírov nasadená násada dravca.

Šťuka - 2 ročná

Peter - 311kg

Zubáč - 2 ročný 

Leopoldov - 60kg

Siladice - 20kg

Zelenice - 60kg

 Spolu 140,4kg v hodnote 2.246eur

Kapor K2

Peter - 1000kg

Leopoldov - 800kg

Váh č 4 - 700kg

Madunice - 454kg

Dudváh - 100kg

Siladice - 200kg

Zelenice - 500kg

Drahovce - 300kg

Celkom 4.054kg v hodnote 10.540eur

Kapor-k2

Stuka2

Zarybnenie 2 - Kapor - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 14.11.2019 bulo uskutočnené zarybnenie kaprom K3 na revíroch Siladice, Zelenice a Koplotovce.

Celkovom hmotnosť je 2.525 kg, v hodnote 6.060 eur.

Koplotovce - 593 kg

Siladice - 400 kg

Zelenice 2 - 506 kg

Zelenice 3 - 508 kg

Zelenice 4 - 518 kg

Zákaz lovu kapra od 14.11. do 11.12.2019

Lov kapra na týchto revíroch povolený od 12.12.2019

Kapor-zelenice

Násada kapra z prerozdelenia.

Napísal: Super on .

Dňa 4.11.2019 bol do našich revírov z prerozdelenia Rady Žilina nasadený kapor

Váh 1200kg K2

Leopoldov 400kg K3

 Zilina