Predaj povolení v roku 2021

Napísal: Super on .

Vážený členovia,

z dôvodu, že v našej krajine sú prijímané opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, sme nútení aj my prijať tieto opatrenia, a to posunúť predaj povolení na rok 2021 až na termín 26.1.2021 .

Povolenky sa budú dať zakúpiť len cez e-shop od 2.1.2021

Tu klikni na e-shop  -  https://povolenky.srzhlohovec.sk/

V prípade, že by nebolo možné predaj povolení zabezpečiť ani po 24.1.2021 z dôvodu predĺženia obmedzení, tak Vás budeme informovať na našej stránke a facebooku.

Táto vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no zdravie je prvoradé.

Veríme, že toto opatrenie príjmete s pochopením.

Výbor SRZ MsO Hlohovec

Násada Lieňa 2020 - rozpis.

Napísal: Super on .

Dňa 26.11.2020 bola do našich revírov vysadená násada lieňa v počte 650 kg, v hodnote 3.250 eur.

Peter - 250 kg
Leopoldov - 150 kg
Madunice - 150 kg
Drahovce - 50 kg
Ypsilon - 50 kg
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Lien-1
Lien-2
 
 

Násada Lieňa 2020

Napísal: Super on .

Dňa 26.11.2020 okolo 12.00 - 13.00 hod. bude nasadený Lieň do naších revírov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Násada kapra K3-Leopoldov.

Napísal: Super on .

Dňa 18.11.2020  bolo dokončenie jesenného zarybnenia kaprom.

Bola vysadená násada kapor K-3 v Leopoldove.

Množstvo 4.069 kg v hodnote 9.765 €.

Priemerná hmotnosť je 2,2 kg/kus.

S pozdravom hospodár Ján Kováč