Krúžok mladých rybárov

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Mestská organizácia SRZ Hlohovec v spolupráci s "Centrom voľného času Hlohovec" pripravuje činnosť krúžku mladých rybárov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii na Dilongovej 20 u tajomníka organizácie Ing. Jána Ottingera alebo u administrátorky organizácie p. Zuzany Slobodovej.

Rybárske pretekey pre seniorov, ženy a handicapovaných

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci v spolupráci s firmou SPORTS poriada v Leopoldove dňa 7. mája 2016 v poradí už výročný X. ročník pretekov v love kaprov a amurov pre seniorov, ženy a handicapovaných, na ktoré si Vás dovoľujeme srdečne pozvať.

Preteky budú prebiehať ako zvyčajne s atraktívnymi cenami, ale po pretekoch Vás pozývame i vašich rodinných príslušníkov na posedenie pri guláši, pivku, kofole. Atmosféru vám spríjemnia rôzne atrakcie, prezentácie od firmy Sports, či hudba. Dúfam, že spoločne využijeme jubilejný 10. ročník pretekov na spoločné posedenie medzi priateľmi a dobrá nálada zabezpečí, že budeme mať na čo spomínať. Tešíme sa na vašu účasť Petrov zdar.

Časový harmonogram pretekov

- Predaj vstupeniek a losovanie miesta: 07.00 – 08.00 hod.
- Začiatok preteku: 08.00 – 13.30 hod.
- Váženie: 13.30 – 14.00 hod.
- Vyhodnotenie a odovzdanie cien: 14.00 – 14.30 hod.

Školenie nových členov - deti

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Školenie nových členov (detí) sa bude konať v v rybárskej kancelárii v Hlohovci na Dilongovej 20, dňa 16. apríla 2016 v sobotu o 9.00 hod.

Pozvaný člen si so sebou prinesie písacie potreby, fotografiu 4 x 3 cm a sumu 16 €, alebo 26 €. (14 € povolenie na rybolov + 2 € zápisné pre miestne vody), alebo 24 € + 2 € zápisné pre celozväzové vody).

Účasť na školení je podmienkou vstupu do rybárskej organizácie SRZ MsO v Hlohovci a obdržanie rybárskych dokladov.

Školenie nových členov - dospelí a mládežníci

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Školenie nových členov sa bude konať v rybárskej kancelárii na Dilongovej 20 v Hlohovci 16. apríla 2016 - sobota o 13.00 hod.
Pozvaný člen si zo sebou prinesie občiansky preukaz, fotografiu 4,5 x 3,5 a písacie potreby.
Treba si naštudovať Zákon, Vyhlášku a Stanovy Zväzu – nájdete na www.srzrada.sk
Po skončení prednášok bude test na overenie vedomostí z oblastí športového rybárstva.

Poplatky:

- zápisné 100 € + miestne povolenie na rybolov 77,5 € = 177,50 €

- zápisné 100 € + zväzové povolenie na rybolov 112,5 € = 212,50 €

Účasť na školení je podmienkou vstupu do rybárskej organizácie SRZ MsO v Hlohovci a obdržanie rybárskych dokladov.
 
POZNÁMKA: všetci účastníci si zakúpia ročný rybársky lístok na Mestskom alebo Obecnom úrade v mieste bydliska. Výbor SRZ MsO v Hlohovci