Otváracie hodiny kancelária - Apríl 2021

Napísal: Super on .

Utorok 20.4.           15-18.00 hod.

Štvrtok 22.4.          15-18.00 hod.

Sobota 24.4.            9-12.00 hod.

Utorok 27.4.           15-18.00 hod.

Posledný termím

Štvrtok 29.4.          15-18.00 hod.

Vstup do kancelárie je možný len po 1 osobe.

Platba cez terminál alebo šekom.

S pozdravom výbor MsO SRZ Hlohovec

Výsledky hospodárenie za rok 2020

Napísal: Super on .

Vzhľadom k danej pandemickej situácii v tomto roku nemohla byť uskutočnená Výročná členská schôdza. Tu ste boli vždy podrobne oboznámení s hospodárením v našej organizácii za predchádzajúci rok. Teraz všetky potrebné informácie sú teraz tu:

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020

Hotovosť  v pokladni                                                                                       924,73 €

Banka SLSP -  účet len na výkup pozemkov                                            154.511,41 €

Banka TATRA  - bežný účet                                                                        82.996,68 €

 

Majetok:

Chata Jalšové

Technické Zhodnotenie                                                                                9.563,32 €

 

Podrobnejšie informácie sú uložené v odkazoch:

Daňové priznanie za rok 2020

Súvaha

Poznámky k súvahe

Výsledovka za rok 2020

S pozdravom Výbor MsO SRZ Hlohovec

Brigáda 17.4.2021 v Hlohovci na Peterskom štrkovisku.

Napísal: Super on .

Plánovaná brigáda na Peterskom štrkovisku sa v sobotu 17.4.2021 uskutoční.

Začiatok je o 9.00 hod. na štrkovej pláži.

Tuná si vyzdvihnete vrecia na odpad a v rámci voľného pohybu v prírode sa vyzbiera aj neporiadok v okolí.

S pozdravom brigádnicky odbor.

 Brigada

Platba za členské za rok 2021

Napísal: Super on .

PODĽA STANOV SRZ KAŽDÝ ČLEN JE POVINNÝ SPLNIŤ SI ZÁKLADNÉ ČLENSKÉ POVINNOSTI, t.j. ZAPLATIŤ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO 31.3.2021. Nakoľko na území Slovenska platí výnimočný stav, tak aj výbor SRZ MsO Hlohovec rozhodol o výnimočnom kroku a to, že organizácia bude akceptovať úhradu členského príspevku až do 30.04.2021.

S pozdravom výbor SRZ MsO Hlohovec