Úhyn rýb v našich revíroch,

V súčasnej dobe bol našimi rybármi pozorovany úhyn rýb v našich revíroch. Tento jav v jarnom období však nie je nijako výnimočný, aj keď úhyn je tento rok o niečo vyšší. Napomohla tomu aj mierna zima, keď ryby nemali adekvátny pokoj a boli neustále lovené. Slabšie jedince ak sú ešte aj poškodené potom hynú. Túto situáciu som konzultoval aj s oblastným ichtyologom a budeme ju monitorovať aj vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa na niektorých revíroch vyskytol úhyn rýb vo väčšom množstve.
Zároveň musím konštatovať s poľutovaním, že brigády na zber uhynutých rýb sa zúčastnili iba šiesti rybári. Malo by nám viac záležať na našich revíroch. A s pomocou všetkých to pôjde lepšie.
Prajem vám veľa pekných chvíľ pri vode.
Ján Kováč - hospodár.