Násada kapra v revíry Peter v mesiaci Apríl 2019

Dňa 1.4.2019 bola vysadená násada kapra o priemernej hmotnosti 7,3kg, v celkovej váhe 527kg.

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

FOTO