Zarybnenie kaprom v revíry Peter

Dňa 1.4.2019 v popoludňajších hodinách bude revír Peter zarybnený kaprom o váhe 5 az 7 kg z vyzbieraných peňazí na preteky.

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár