Zarybnenie kaprom v revíry Koplotovce

Dňa 30.3.2019 medzi 13:00 a 14:00 bude revír Koplotovce zarybnený kaprom. 

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY KOPLOTOVCE VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 30.3.2019 do 27.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD 28.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár