Násada Šťuky-2019

Dňa 12.10.2019 bola do našich revírov vysadená násada Šťuky o celkovej hmotnosti 233 kg.

Priemerná hmotnosť cca 0,30 kg.

Cena násady predstavuje 2.050 Eur.

Leopoldov   - 60 kg

Madunice 1  - 50 kg

Madunice 2  - 50 kg

Drahovce 2  - 73 kg

 stuka

Foto-1  Foto-2

Násada Pstruha dúhového - 2019

Dňa 11.10.2019 v piatok okolo 12.00 hod. bude do našich revírov Peter a Leopoldov vysadená násada

Pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 300 kg.

Lov bude možný od soboty 12.10.2019

Ján Kováč - hospodár

Násada zubáča.

Dňa 24.9.2019 bol do našich revírov vysadený Zubáč veľkoústy o veľkosti cca 10 cm v počte 10.000 ks v hodnote 2.860 eur.

Váh č.4 - 4.500 ks

Peter - 2.000 ks

Leopoldov - 1.500 ks

Siladice - 500 ks

Madunice 1 - 500 ks

Madunice 2 - 500 ks

Drahovce 2 - 500 ks

 Zubac-2

 Zubac-1  Zubac-2

Úhyn rýb v našich revíroch,

V súčasnej dobe bol našimi rybármi pozorovany úhyn rýb v našich revíroch. Tento jav v jarnom období však nie je nijako výnimočný, aj keď úhyn je tento rok o niečo vyšší. Napomohla tomu aj mierna zima, keď ryby nemali adekvátny pokoj a boli neustále lovené. Slabšie jedince ak sú ešte aj poškodené potom hynú. Túto situáciu som konzultoval aj s oblastným ichtyologom a budeme ju monitorovať aj vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa na niektorých revíroch vyskytol úhyn rýb vo väčšom množstve.
Zároveň musím konštatovať s poľutovaním, že brigády na zber uhynutých rýb sa zúčastnili iba šiesti rybári. Malo by nám viac záležať na našich revíroch. A s pomocou všetkých to pôjde lepšie.
Prajem vám veľa pekných chvíľ pri vode.
Ján Kováč - hospodár.

Zarybnenie šťuka-2.

Dňa 16.4. bolo do našich revírov z prerozdelenia Rady Žilina vysadených 6000ks Šťuky rychlenej cca 2 cm. Násada bola prerozdelené do všetkých revírov.

Váh 4- 2500ks     Peter-1300ks     Leopoldov-600ks   Ypsilon-200ks   Madunice-300ks
Koplotovce-200ks   Siladice-200ks   Zelenice-400ks   Drahovce-300ks