Kapor rybničný

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 1527 ks 4249,10 kg 2,78 kg/ks
Madunice 1042 ks 2781,60 kg 2,67 kg/ks
Peter 2979 ks 7499,20 kg 2,52 kg/ks
Siladice 389 ks 952,60 kg 2,45 kg/ks
Drahovce 661 ks 2513,80 kg 3,80 kg/ks
Koplotovce 343 ks 904,90 kg 2,64 kg/ks
Ratkovský háj 15 ks 56,00 kg 3,73 kg/ks
Váh 317 ks 943,40 kg 2,98 kg/ks
Ypsilon 510 ks 1407,90 kg 2,76 kg/ks
Zelenice 487 ks 1194,00 kg 2,45 kg/ks
SPOLU: 8 270 ks 22502,5 kg 2,72 kg/ks

Štuka severná

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 18 ks 46,50 kg 2,58 kg/ks
Madunice 23 ks 45,60 kg 1,98 kg/ks
Peter 11 ks 27,60 kg 2,51 kg/ks
Siladice 6 ks 16,20 kg 2,70 kg/ks
Drahovce 73 ks 144,10 kg 1,97 kg/ks
Koplotovce 5 ks 11,50 kg 2,30 kg/ks
Ratkovský háj 1 ks 2,00 kg 2,00 kg/ks
Váh 37 ks 105,60 kg 2,85 kg/ks
Ypsilon 20 ks 56,90 kg 2,85 kg/ks
Zelenice 76 ks 190,45 kg 2,51 kg/ks
SPOLU: 270 646,45 kg 2,39 kg/ks

Zubáč veľkoústy

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 3 ks 13,00 kg 4,33 kg/ks
Madunice 13 ks 34,40 kg 2,65 kg/ks
Peter 29 ks 53,00 kg 1,83 kg/ks
Siladice 0 0 0
Drahovce 15 ks 45,90 kg 3,06 kg/ks
Koplotovce 5 ks 17,20 kg 3,44 kg/ks
Ratkovský háj 0 0 0
Váh 33 ks 98,60 kg 2,99 kg/ks
Ypsilon 6 ks 12,20 kg 2,03 kg/ks
Zelenice 6 ks 19,70 kg 3,28 kg/ks
SPOLU: 110 ks 294 kg 2,67 kg/ks

Sumec veľký

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 0 0 0
Madunice 4 ks 35,50 kg 8,88 kg/ks
Peter 4 ks 37,00 kg 9,25 kg/ks
Siladice 1 ks 13,00 kg 13,00 kg/ks
Drahovce 9 ks 36,50 kg 4,06 kg/ks
Koplotovce 0 0 0
Ratkovský háj 2 ks 24,00 kg 12,00 kg/ks
Váh 49 ks 374,50 kg 7,64 kg/ks
Ypsilon 2 ks 7,50 kg 3,75 kg/ks
Zelenice 4 ks 30,00 kg 7,50 kg/ks
SPOLU: 75 ks 558 kg 7,44 kg/ks

Amur biely

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 0 0 0
Madunice 1 ks 7,00 kg 7,00 kg/ks
Peter 8 ks 47,50 kg 5,94 kg/ks
Siladice 0 0 0
Drahovce 0 0 0
Koplotovce 0 0 0
Ratkovský háj 0 0 0
Váh 10 ks 70,70 kg 7,07 kg/ks
Ypsilon 3 ks 30,50 kg 10,17 kg/ks
Zelenice 0 0 0
SPOLU: 22 155,7 kg 7,07 kg/ks

Úhor európsky – všetky revíry

 počethmotnosťpriemer
Leopoldov 3 ks 2,70 kg 0,90 kg/ks
Madunice 1 ks 1,00 kg 1,00 kg/ks
Peter 4 ks 3,50 kg 0,88 kg/ks
Siladice 1 ks 0,50 kg 0,50 kg/ks
Drahovce 0 0 0
Koplotovce 1 ks 0,70 kg 0,70 kg/ks
Ratkovský háj 0 0 0
Váh 12 ks 12,80 kg 1,07 kg/ks
Ypsilon 7 ks 7,70 kg 1,10 kg/ks
Zelenice 1 ks 1,00 kg 1,00 kg/ks
SPOLU: 30 ks 2,9 kg 0,99 kg/ks

Pstruh dúhový

Váh 149 ks 48,08 kg 0,32 kg/ks