Novinky zo SRZ Žilina.

Napísal: Super on .

Vážený rybári.

Dňa 9.5.2019 nám zaslala rada SRZ Žilina doplnenie rybárského poriadku.

„Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ a „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku"

Oznamenie

Zosuladenie