DSC 2230

Rybársky dom v Jalšovom má od roku 2014 nového správcu Radovana Jamricha.

Začala sa postupná rekonštrukcia chaty, ako vidíte i na priložených fotografiách.

CENNÍK:
Platba za 1 deň: 35 €
Platba za víkend: 60 €
Platba za týždeň: 120 €
Spotreba kWh: 1 kWh = 0,20 €
Použitie bielizne 1 sada: 1,50 €
Bielizeň je povinná na odber podľa počtu návštevníkov, teda na každú nahlásenú osobu.

Tel. na správcu chaty: 0903 437 668