Cenník pobytu v dome rybárov Jalšové od roku 2019

  • Deň 40,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Víkend 110,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Týždeň 160,– EUR + spotreba el. energie / 0,30 EUR za 1 kWh /
  • Silvester 100,- EUR ( platí už Sivester 2018)
  • Zapožičanie kotliny 3,-EUR/pobyt

Vzniknutý odpad počas návštevy chaty je každý povinný odviesť so sebou.

K cenovým položkám (víkend 110,– EUR, týždeň 160,– EUR) sa pripočítava 1,50 EUR na osobu za vypranie 1 sady posteľnej bielizne. Každý prihlásený záujemca je povinný si prebrať posteľnú bielizeň podľa počtu nahlásených osôb.

Júl a august (týždňový pobyt sa nahlasuje od piatku do piatku).

Záujemcovia ( v zmysle štatútu DR len členovia SRZ ) sa môžu prihlásiť u správcu domu rybárov. Prihlásený člen SRZ je povinný pri nahlasovaný termínu zložiť 50 % zálohu z ceny pobytu mesiac vopred.

Správca DR:

Radovan Jamrich
Štúrova 53
920 01 Hlohovec
Telefón: 0903 437 668
 
Dátum: 01.10.2018