Zarybnenie kaprom v revíry Koplotovce

Napísal: Super on .

Dňa 30.3.2019 medzi 13:00 a 14:00 bude revír Koplotovce zarybnený kaprom. 

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY KOPLOTOVCE VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 30.3.2019 do 27.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD 28.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár

Brigáda v mesiaci apríl

Napísal: Super on .

Vážení členovia,

Dňa 6.4.2019 sa uskutoční brigáda na revíry Peter. Stretnutie brigádnikov je o 9:00 hod. na pláži. 

Dňa 13.4.2019 sa uskutoční brigáda zameraná na jarné krmenie. Zraz brigádnikov je o 8:00 hod. na závlahe. 

Dňa 13.4.2019 sa uskutoční brigáda na revíry Koplotovce. Zraz brigádnikov je o 9:00 hod. 

Na brigády sa nahláste u p. Strižinec Stanislav na tel.čísle : 0903 261 789

Osadenie hniezd na výter zubáča

Napísal: Super on .

Vážení členovia,

 

dňa 27.3.2019 boli do našich revírov Leopoldov, Madunice 1, 2 a ChaP, Drahovce 2 a ChaP osadené hniezda na výter zubáča. Hniezda sú označené bójami - plastovými fľašami. 

Je prísne zakázané loviť v ich blízkosti a akokoľvek s nimi manipulovať. 

Za pochopenie ďakujeme.  Ján Kováč - hlavný hospodár

Zarybnenie zubáčom 19.3.2019

Napísal: Super on .

Dobrý deň,

 

Dňa 19.3.2019 bola vysadená násada zubáča ZU2 do revírov našej organizácie v celkovom množstve 235,2 kg, čo pri priemernej veľkosti 1,2kg činí 195ks v celkovej cene 3 763 eur. 

Zubáč bol nasedený do následujúcich revírov:

1.Peter -124,5 kg (104ks)

2.Leopoldov - 64,2 kg (53ks)

3.Siladice - 46,5 kg (38ks)

 

Ján Kováč hospodár

 

IMG 0729IMG 0730