Zákon o rybárstve 2019

Napísal: Super on .

Dobrý deň,

asi veľa z Vás už isto viete a aj ste si už naštudovali Zákon o rybárstve, ktorý nadobúda platnosť odo dňa 1.1.2019. Nakoľko je v zákone veľa noviniek, Vás v mene VV MO SRZ Hlohovec poprosím o naštudovanie si zákona, aby pri kontrole rybárskou strážou neprichádzalo zbytočne k nedorozumeniam. Znenie nového zákona nájdete v linku nižšie.

 

Zakon o rybarstve 2019

 

 

 

 

Novinka v roku 2019

Napísal: Super on .

Važené rybárky, vážený rybari.

V roku 2019 pribudla možnosť platby za Povolenku r.2019 prostredníctvom platobného terminálu priamo na zväze, samozrejme zostáva aj možnosť platby šekom. Pri platbe terminálom musí organizácia MO SRZ Hlohovec odvádzať určité percento z každej kúpy povolenky (cca 1,2 €) banke. Nakoľko MO SRZ Hlohovec od septembra tohoto roka ušetrila nemalé peniaze (viď.správa predsedu) bude túto platbu znášať samotná organizácia, t.z. že sa nenavýši cena povolenky.

 

Petrov Zdar.                     Pavol Šimunič - predseda MO SRZ Hlohovec 

Koncoročné správy predsedu MO SRZ HC, veliteľa RS a hlavného hospodára

Napísal: Super on .

Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme koniec roka. A ako je známe na konci roka sa bilancuje a inak tomu nie je aj v našej organizácii...Na nižšie uvedených linkoch nájdete koncoročné správy predsedu MO SRZ HC p.Pavla Šimuniča, veliteľa RS p.Štefana Štipáka a hlavného hospodára p.Jána Kováča.

 

Koncoročná správa predsedu

 

Koncoročná správa veliteľa RS

 

Koncoročná správa hlavného hospodára

Zarybnenie lieňom

Napísal: Super on .

Dňa 8.11.2018 bol do našich revírov vysadený lieň sliznatý o priem. hm. 25dkg. Celkovo 1000kg v hodnote 4 290eur.

Peter 250kg
Leopoldov 200kg
Ypsilon 150kg
Madumice 150kg
Drahovce 150kg
Zelenice 100kg
 
 
 
 
Jan Kovac hlavny hospodar

Jesenné kŕmenie

Napísal: Super on .

Dnes prebehlo jesenné prikrmovanie revírov za účelom zlepšenia kondície rýb a ich lepšie prezimovanie. Bolo skrmene 4000kg krmiva a to 1200kg pšenice a 2800kg kukurice.

Peter 1100kg
Leopoldov 800kg
Zelenice 500kg
Ypsilon 250kg
Madunice 700kg
Drahovce 650kg
 
Podakovanie patrí všetkým brigádnikov aj organizatorom, ktorí sa práce zhostili na jednotku. 
 
Ján Kováč Hlavný hospodár